Kysymyksiä ja vastauksia kuntaliitoksesta

Vaasan kaupunki ja Mustasaaren kunta ovat järjestäneet asukkailleen asukasiltoja liittyen Vaasan ja Mustasaaren mahdolliseen kuntaliitokseen. Tilaisuuksissa on esitetty monia kysymyksiä liittyen kuntaliitokseen sekä yhdistymissopimusehdotukseen. Myös liitoskuulumiset.fi –sivujen kautta on tullut kysymyksiä.

Kysymyksiin ovat olleet vastaamassa kummankin kunnan kuntaliitosselvittäjät. 

Mitä hyötyä kuntaliitoksesta on?
Alueet ovat jo käytännössä kasvaneet yhteen. Valtakunnallisesti tarkasteltuna nouseminen 10 suurimman kaupungin joukkoon olisi tärkeää, kun valtio jakaa resursseja. Kaupunkiseutujen kilpailu on kovaa ja väkimäärä vaikuttaa esimerkiksi korkeakoulujen sijoittumiseen tulevaisuudessa.

Jos kuntaliitos tapahtuu, mikä on kielijakauma uudessa kunnassa?
Suomenkielisiä olisi noin 60 %, ruotsinkielisiä noin 33% ja muita kieliä noin 7%.

Miten kieliasiat hoituvat uudessa kunnassa?
Päätöksenteossa tulkkaus perustuu tarpeeseen ja sitä sovelletaan paikkakohtaisesti. Kirjallinen materiaali käännetään molemmille kielille. Henkilöstön kielitaitovaatimukset määräytyvät tehtävien mukaan. Asioinnin pitää hoitua molemmilla kielillä. Myös muut kielet otetaan huomioon. Vaasassa kaksikielisyys toimii jo nyt todella hyvin.

Miksi Vaasassa ei järjestetä kansanäänestystä?
Kansanäänestystä koskevaa aloitetta tai toivetta ei ole Vaasassa esitetty kuntalaisten tai luottamushenkilöiden taholta. Vaasalaiset voivat antaa näkemyksensä ja huomatuksensa kuntaliitoksesta samalla, kun sopimusehdotus oli nähtävillä 20.2.2019 asti.

Kuntien talous on alijäämäinen, miten uusi valtuusto ottaisi tämän käsittelyyn?
Tästä asiasta on kirjaukset sopimusehdotuksessa. Mahdollisuuksia on esimerkiksi palvelutuotannon tehostamisessa sekä kaupunkikonsernin kautta. Veroprosentin miettiminen on uutta kuntaa valmistelevan yhdistymishallituksen asia.

Mitä kuntaliitos vaikuttaisi Vähäänkyröön?
Yhtenäisempi alue vaikuttaisi positiivisesti muun muassa maankäyttöön ja liikenteeseen. Nyt Mustasaari on alueiden välissä. Esimerkiksi joukkoliikennettä voitaisiin kehittää suuremman yhteisen kunnan alueella parempaan suuntaan.

Muutetaanko katujen kylttejä ja käännetäänkö nimiä suomeksi ja ruotsiksi, jos liitos tulee?
Keskeisten katujen kylttejä varmasti muutetaan, koko kunnan kylttejä tuskin kannattaa muuttaa.
Myöskään joka kadulle, esimerkiksi Vähässäkyrössä ei ole tarvetta ruotsinkielisille nimille.

Kuntaliitosasiaa on kampanjoitu huonosti nuorille, miksi?
Viestinnässä on lähdetty siitä, että kaikki tieto on kaikille saatavissa samassa paikassa esimerkiksi liitoskuulumiset.fi –sivuilla. Asukastilaisuudet ovat olleet avoimia kaikille.

Mikä aluelautakuntien tulevaisuus on?
Aluelautakuntiin voidaan tehdä poliittinen perusjako tai ottaa mukaan myös alueen aktiiveja, puheenjohtajan pitää kuitenkin olla kaupunginvaltuutettu. Kuntaliitos vahvistaisi aluelautakuntien roolia, kun vastaavia perustettaisiin lisää Vaasan ja Mustasaaren puolelle.

Kielivakaus: Tuli uusi kunta tai ei, niin ehdotan periaatetta ”asiakkaan kuullen asiakkaan kielellä”. Se, että asiakkaasta hänen läsnä ollessaan keskustellaan muulla kuin hänen käyttämällään kielellä, saattaa hänestä tuntua hämmentävältä.
Vaasan seutu on virallisesti kaksikielinen, mutta myös monikielinen alue. Yhdistymissopimuksessa ja sen liitteissä sanotaan, että suomi ja ruotsi toimivat työ-, virka- ja palvelukielinä. Tavoitteena on, että sujuvasti voidaan käyttää eri kieliä eri yhteyksissä. Kun työntekijät puhuvat keskenään, heillä on oikeus työkieleensä. Eri tilanteissa tulee tietenkin punnita, miten mahdollisimman hyvä palvelu toteutetaan, myös kielellisesti, esimerkiksi mainitsemassasi tilanteissa. Pyrkimyksenä on kuitenkin, että mutkattomasti voidaan toimia, kuten Vaasan seudulla yleensä.

Onko sopimus oikeudellisesti sitova ja kuka tai ketkä ovat vastuussa siitä, että sopimusta noudatetaan tai ketkä ovat korvausvelvollisia mikäli sopimusta ei noudateta seuraavan kymmenen vuoden aikana?
Yhdistymissopimus on voimassa kolme vuotta ja se on oikeudellisesti sitova tänä aikana. Jos asukas tämän kolmen vuoden aikana kokee, että uusi kunta toiminnassaan rikkoo sopimusta niin asukkaan on tehtävä siitä valitus, joka käsitellään asianomaisessa toimielimessä ja hallinto-oikeudessa. Tästä on esimerkki mm. Jyväskylässä, missä jälkikäteen on jouduttu muuttamaan päätöstä, joka oli yhdistymissopimuksen vastainen. Yhdistymissopimuksessa mainitaan, että sopimusta on noudatettava myös kolmen vuoden päästä. Mutta tämä on ainoastaan tahdonilmaus ja se ei ole oikeudellisesti sitova.

Haluan tietää miksi Vaasan ja Mustasaaren yhdistyminen on niin tärkeätä? Missään ei ole selitetty mikä asia paranee minun, Mustasaaren kuntalaisen, kannalta. Minä ja moni muu haluaa konkreettisesti tietää miksi ja miten asiat paranevat minun kannalta. Mielestäni kunnan tärkein tehtävä on edesauttaa, että asuminen ja eläminen alueella on viihtyisää sekä kunnallisten palveluiden tuottaminen asukkaiden omalla äidinkielellä.  Eli tämä kuntaliitos ei tuo mukanaan mitään parannuksia minun kannalta, korjaa jos olen väärässä? Olettamukset ja arvaukset eivät ole vastauksia.
Neuvotteluryhmän lähtökohtana on ollut, että mahdollinen kuntaliitos on strateginen yhdistyminen, jolla tavoitetaan alueen aseman vahvistamista sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Neuvotteluryhmä arvioi, että tämä on välttämätöntä kaupunkien ja alueiden välistä kilpailua ajatellen. Tästä näkökulmasta edut ovat välillisiä ja niiden myönteinen vaikutus näkyy ehkä vasta pidemmällä aikavälillä. Lähtökohtana on, että vetovoimainen alue luo enemmän ja monipuolisempia työpaikkoja, mikä vuorostaan tuo uusia asukkaita ja verotuloja, joita tarvitaan hyvän palvelun ylläpitämiseksi.