Johtoryhmä käsitteli väliraporttiluonnosta

Mustasaaren ja Vaasan kuntaliitosselvityksen johtoryhmä piti yhdeksännen kokouksensa 13.8.2018 ja käsitteli muun muassa väliraporttiluonnosta ja strategisia kysymyksiä.

Selvityksen ensimmäisessä vaiheessa viisi työryhmää ovat tarkastelleet kuntien ja selvitysalueen nykytilaa. Kuntaliitoselvityksen väliraporttiluonnos, joka on laadittu johtoryhmän ja viiden työryhmän tähän mennessä työstämien aineistojen pohjalta, käsitellään ohjausryhmässä 20.8. Työryhmät, jotka eivät vielä ole jättäneet väliraporttiaan, jättävät sen viimeistään 15.9.

Selvitystyö jatkuu kohti uuden kunnan hahmottamista. Tuloksena syntyy ehdotus yhdistymissopimuksesta ja arvio yhdistymisen vaikutuksista.

Johtoryhmä päätti, että työryhmät jatkavat selvitystyötä yhteisten kokonaisvaltaisten aiheiden ohjaamina. Työryhmät tunnistavat hyötyjä ja haittapuolia sekä hyviä työtapoja oman sektorinsa näkökulmasta mahdollisessa kuntien yhdistymisessä. Työryhmien tulee antaa myös näkemyksensä siitä, miten asukkaiden osallistumista ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kaksikielisyyttä edistetään ja kehitetään uudessa kunnassa.

Työryhmien loppuraporttien tulee olla valmiita lokakuun loppuun mennessä.

 

Strategiset kysymykset käsittelyyn

Johtoryhmä päätti kuntarakennelain edellyttämistä, johtoryhmässä syksyn aikana käsiteltävistä strategisista kysymyksistä. Näitä ovat muun muassa alueen elinvoimaan ja elinkeinoihin, asumiseen ja liikenteeseen, palveluihin, kuntalaisten osallisuuteen ja talouteen liittyvät asiat.

Lisäksi käsiteltiin liitosselvityksen syksyn aikataulua ja syys- ja lokakuussa järjestettäviä seminaareja.

Seuraavan kerran johtoryhmä kokoontuu 21.8.2018.

 

Lisätietoja antavat:

johtoryhmän puheenjohtaja Kim Berg p. 040 589 0600
varapuheenjohtaja Lars Gästgivars p. 0500 261 043