Johtoryhmän kokous 31.12.2018

Kuntaliitosselvityksen johtoryhmä käsitteli kokouksessaan 31.12.2018 ohjausryhmän kokouksessa yhdistymissopimusehdotuksesta saatua palautetta. Johtoryhmä teki keskustelun pohjalta joitakin muutoksia ja teknisiä tarkennuksia yhdistymissopimukseen ja sen liitteisiin 1, 2 ja 3.

Suurin muutos on yhdistymishallituksen kokoonpanoa koskeva muutos. Yhdistymishallitus vastaa sovittujen toimenpiteiden toteuttamisesta ja vastaa uuden kunnan valmistelusta. Yhdistymissopimuksessa esitetään, että yhdistymishallituksessa on Vaasasta 11 jäsentä ja Mustasaaresta aiemmasta viidestä jäsenestä poiketen 11 jäsentä. Kaikilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet.

Yhdistymishallituksen puheenjohtajana toimii Vaasan valitsema ja varapuheenjohtajana Mustasaaren valitsema hallituksen jäsen. Lisäksi täsmennettiin mm. asukkaiden vaikuttamiseen ja osallistumiseen sekä kuntien yhdistymiseen liittyvien järjestelyjen kirjauksia.

Johtoryhmä päätti muuttaa keväälle 2019 suunniteltua aikataulua siten, että kuntien valtuustot käsittelevät yhdistymissopimusta 2.4.2019.

Seuraavaksi yhdistymissopimusehdotus ja liitosselvityksen koordinaattorin laatima selvitysraportti etenevät kunnanhallituksiin 7.1.2019. Kunnanhallitukset päättävät yhdistymissopimuksen nähtäville asettamisesta, jolloin kuntien asukkailla ja muilla, jotka katsovat asian koskevan itseään, on mahdollisuus tehdä huomautus sopimusehdotuksesta.