Johtoryhmän kokous 7.5.2018

Yhteinen johtoryhmä kokoontui 7.5.2018 kuudennen kerran.

Kokouksessa hyväksyttiin yhteinen viestintäsuunnitelma ja johtoryhmä tutustui luonnokseen yhteisistä verkkosivuista, jotka julkaistaan noin kahden viikon sisällä. Verkkosivuilla julkaistaan tietoa käynnissä olevista kuntaliitosneuvotteluista, tiivistelmät eri työryhmien kokouksista sekä selvitysten väli- ja loppuraportit. 

Yhteisen viestintäryhmän kokoonpano:

Hallintojohtaja Linda Jakobsson-Pada, puheenjohtaja, Mustasaari
Viestintäpäällikkö Leena Forsén, varapuheenjohtaja, Vaasa
Erityisasiantuntija Marjo Mäki-Krekola, Vaasa
Viestintäsihteeri Tommy Lahti, Mustasaari
Tiedotuspäällikkö Jenni Tuliniemi, Vaasa
Verkkoviestijä Gustaf Westerholm, Mustasaari

Kuntaliitosselvityksen viestinnästä ovat päävastuussa yhteisen johtoryhmän puheenjohtaja Kim Berg ja varapuheenjohtaja Lars Gästgivars.

Johtoryhmän kokouksessa on sovittu, että Vaasan kaupunginhallitukselle ja Mustasaaren kunnanhallitukselle esitetään, että Vaasan kaupunki palkkaa Olavi Kalevan koordinaattoriksi ja, että koordinaattorin tueksi kunnat ostavat tarvittaessa konsulttipäiviä FCG Konsultoinnilta.

 

 Yhteisen johtoryhmän seuraava kokous on 17.5.2018