Kuntaliitosselvityksen johtoryhmä päätti irtisanomissuojasta

 

Vaasan ja Mustasaaren kuntaliitosneuvotteluiden johtoryhmän kokous 29.5.2018

Kuntaliitosselvityksen johtoryhmä päätti kokouksessaan 29.5. kokonaisvaltaisista periaatteista, jotka koskevat henkilöstön asemaa uudessa kunnassa.

Kuntaliitostilanteessa muodostetaan uusi kunta, jolloin henkilöstö vaihtaa työnantajaa. Uusi työnantaja ei irtisano henkilöstöä kuntaliitoksen johdosta. Henkilöstöä voidaan kuitenkin sijoittaa vastaavaan työhön kuntakonsernissa. Päätös on voimassa kolme vuotta siitä, kun henkilöstö on siirtynyt uuden työnantajan palvelukseen. Johtoryhmän päätös on osa ehdotusta kuntaliitossopimukseksi, johon kunnan- ja kaupunginvaltuustot ottavat kantaa, kun selvitysvaihe päättyy.

Johtoryhmä keskusteli liitosselvitykseen liitettävistä erillisselvityksistä, syksyn työskentelyaika-taulusta sekä syksyn aikana järjestettävistä kuntalaistilaisuuksista ja seminaareista. Nämä asiat valmistellaan seuraavaan johtoryhmän kokoukseen, joka pidetään 15.6.2018.

 

Lisätietoja:

johtoryhmän puheenjohtaja Kim Berg 040 589 0600
varapuheenjohtaja Lars Gästgivars 0500 261 043