Selvitysraportti on valmis - ohjausryhmä keskusteli yhdistymissopimuksesta

Mustasaaren ja Vaasan kuntaliitosselvityksen ohjausryhmä kokoontui 18.12.2018. Ohjausryhmä kävi läpi ehdotusta yhdistymissopimuksesta ja sen liitteitä sekä selvitysraporttia. Kuntien hallitukset käsittelevät sopimusta tammikuussa.

Koordinaattori Olavi Kaleva esitteli selvitysraportin ohjausryhmälle. Raportin on valmistellut Kaleva yhdessä FCG Konsultoinnin selvitystiimin kanssa. Ohjausryhmän puheenjohtaja Lasse Gästgivars ja varapuheenjohtaja Kim Berg korostivat, että raportti on samankaltainen kuin aiemmatkin liitosselvitysraportit, jotka on tehty Vaasasta ja Mustasaaresta.

- Kaiken kaikkiaan näkemys raportissa on positiivinen kuntaliitoksen puolesta, sanoo Gästgivars.

Raportti on luettavissa täältä: Koordinaattorin selvitysraportti.

Yhdistymissopimusehdotus aiheutti keskustelua

- Sopimus aiheutti ohjausryhmässä jonkin verran huolta. Erityisesti tietyt jäsenet olivat huolissaan. Mutta kehujakin tuli, kertoo Gästgivars.

Ohjausryhmä listasi kaikki asiat, joista ryhmällä oli mielipiteitä ja näkemyksiä, yhteensä 19 sivua.

- Otamme kaikki huomiot tosissamme. Kaikkia esiin tulleita asioita ei kuitenkaan tulla muuttamaan itse sopimusehdotukseen, sanoo Berg.

- Yksi johtoryhmän kokous pidetään vielä vuoden vaihteessa, jossa käydään läpi ohjausryhmän näkemykset sopimuksesta ja aiheuttavatko ne muutoksia itse sopimusehdotukseen, kertoo Gästgivars.

Tämän jälkeen sopimusehdotus lähtee suoraan kuntien hallitusten käsittelyyn. Hallitukset asettavat sopimuksen nähtäville kuntalaisille.  

- Aikataulu aiheutti vielä keskustelua. Tärkeintä kaikkien mielestä on tehdä päätös liitoksesta tänä keväänä. Keskustelua käytiin, milloin uusi kunta voisi aloittaa. Suurin osa piti kiinni siitä, että kunta aloittaisi toimintansa 1.1.2020, jotkut pitävät 2021 vuotta parempana, sanoo Gästgivars.

Luottamushenkilöorganisaatiosta useita mielipiteitä

Yhdistymishallitus aloittaisivat toimintansa valtioneuvoston kuntaliitospäätöksen jälkeen heinäkuussa 2019. Yhdistymishallitukseen tulisi Vaasasta 11 ja Mustasaaresta 5 jäsentä. Hallituksen kokoonpano aiheutti kritiikkiä mustasaarelaisissa.

- Ymmärrän kritiikin Mustasaaren puolelta, koska hallituksen kokoonpano on näin kompromissi, sanoo Gästgivars

Uudessa supervaltuustossa, joka aloittaa vuonna 2020, on yhteensä 102 jäsentä ja RKP:n enemmistöedustus. Mustasaari olisi väkimäärään nähden yliedustettuna valtuustossa.

- Vaasan muut puolueet eivät olisi hyväksyneet sekä RKP:n enemmistöä supervaltuustossa että mustasaarelaisten yliedustusta yhdistymishallituksessa. Tämä kompromissi Berg sanoo.

Talous heikompi kuin arvioitiin

Yksi yhteisistä teemoista yhdistymissopimuksessa on vakaa talous. Mikä tarkoittaa, että kuntien yhdistyessä ei ole kumulatiivista alijäämää.  Taloustilanne kunnissa on heikompi kuin keväällä arvioitiin.

- Molemmilla kunnilla on mahdollisesti kumulatiivista alijäämää myös vuonna 2020. Tämä johtuu lähinnä siitä, että verotuloja tulee vähemmän kuin on ennustettu. Sen takia emme ehdi kirimään alijäämää nollaan, aika ei riitä, sanoo Berg. 

Aikataulu keväälle kirkastumassa

Kuntien hallitukset käsittelevät yhdistymissopimusta 7.tammikuuta. Yhdistymissopimus tulee nähtäville kuntalaisille 21.1.-20.2.2019. Nähtävillä olon jälkeen tulleet palautteet ja huomiot käsitellään kuntien hallituksissa maaliskuussa. Neuvoa-antava kansanäänestys Mustasaaressa toteutetaan todennäköisesti maaliskuussa.

Kuntien valtuustot tekevät päätökset liitoksesta huhtikuussa.