Talous- ja hallintotyöryhmän kokous 16.5.

                                              

Työryhmä talous, yleishallinto, hallinnon tukipalvelut, henkilöstö ja kuntakonserni kokoontui 16.5.

Työryhmä tekee muiden työryhmien tapaan väliraportin 15.6.2018 mennessä. Jotta työ pääsee hyvin käyntiin, asetti työryhmä kaksi viranhaltijoista koostuvaa työryhmää:

  • Yleishallinto, hallinnon tukipalvelut ja henkilöstö –ryhmä, johon kuuluu
    Anna-Maija Iitola, Harri Hietikko ja Leena Kaunisto, Linda Jakobsson-Pada, Solveig Söderback, Kaisa Vesterinen-Kern ja Nina Högbacka-Wägar.
  • Talous ja kuntakonserni-ryhmä, johon kuuluu Rabbe Eklund, Jan Finne, Jari Karjalainen ja Henrik Sandback.

Virkamiestyöryhmien nykytilankuvaukset esitellään työryhmän seuraavassa kokouksessa 29.5.2018

Kiinteistöt

Kiinteistöjen selvittämiseksi on myös perustettu yhteinen alatyöryhmä, jossa selvitetään kuntien kiinteistökantaa. Mustasaarelta mukana on kiinteistöpäällikkö ja talousjohtaja, Vaasan kaupungilta tekninen toimialajohtaja sekä talousjohtaja.

Lähidemokratia

Lähidemokratiatyöryhmä esitteli kokouksessa tämänhetkiset lautakuntarakenteet. Ryhmän työ jatkuu seuraavaksi kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien tarkastelulla, jotta kuntalaisten ääni tulee kuuluviin eri osa-alueilla mahdollisen kuntaliitoksen toteutuessa.

Lähidemokratiatyöryhmän kokoonpano:

Anita Niemi-Iilahti, valtuutettu, Vaasa
Tomas Bäck, valtuutettu, Mustasaari
Susanna Slotte-Kock, kehitysjohtaja, Vaasa
Anna-Maija Iitola, hallintojohtaja, Vaasa
Linda Jakobsson-Pada, hallintojohtaja, Mustasaari
Solveig Söderback, kansliapäällikkö, Mustasaari

Lisätietoa:

Hallinto- ja taloustyöryhmän puheenjohtaja Johan Kullas p.  040 086 3636, johan.kullas@vaasa.fi