Tavoite

Kuntaliitosselvityksen tavoitteena on luoda uusi kaupunki, joka voi entistä paremmin vastata tulevaisuuden haasteisiin sekä alueen ja palvelujärjestelmän kokonaiskehittämiseen yhtenä kuntana.

Kuntien yhdistymistä selvitetään strategisista syistä; kummallakaan kunnalla ei ole merkittäviä ongelmatekijöitä talouden rakenteissa.

Kuntaliitosselvitys tuottaa kuntien valtuustoille päätösmateriaalia, jonka pohjalta ne voivat päättää kuntien yhdistymisestä.

Kuntaliitosselvitystä ohjaavat yhdessä sovitut kokonaisvaltaiset aiheet, joita ovat:

Pohjanmaan pääkaupunki

  • Koko Pohjanmaan itsestään selvä keskuspaikka, Suomen ruotsinkielisten alueiden pääkaupunki ja alueen sivistyksen ja kulttuurin keskus. Pohjalainen keskuspaikka, joka valvoo alueen etuja kansallisesti ja kansainvälisesti sekä vahvistaa yhteistyötä Pohjanmaalla ja tekee aloitteita uudesta yhteistyöstä.

Pohjolan energiapääkaupunki - Tiedon, yrittäjyyden ja monipuolisten työmarkkinoiden kaupunki

  • Koulutuksen ja innovaatioiden keskus, jolla on laaja elinkeinoelämä eri alojen paikallisista pienyrityksistä kansainvälisesti merkittäviin yhtiöihin.

Monimuotoisten ja vireiden osa-alueiden kaupunki

  • Muodostaa palveluverkoston Vaasanseudun rakennemallin, Mustasaaren strategisen yleiskaavan ja Vaasan kaupungin yleiskaavan sekä palvelustrategioiden pohjalta. Elävät kunnanosat muodostuvat paikallisten ratkaisujen, seudullisen identiteetin ja palvelumallien pohjalta yksilökeskeisesti.

Kielivakaus

  • Organisaatioon sisältyy muun muassa suomenkielinen ja ruotsinkielinen sivistyslautakunta, joilla on laajat valtuudet kotouttamisessa, päivähoidossa, perusopetuksessa ja jopa toisen asteen koulutuksessa ruotsiksi ja suomeksi. Nykyisten ammatillisten oppilaitosten ja kulttuuripalveluiden toimintaedellytykset turvataan ja kielisuunnittelua toteutetaan kaikilla sektoreilla.
  • Uusi kaupunki on toimivan kaksikielisen hallinnon edelläkävijä eri tasoilla ja havaitsee mahdollisuudet kehittää alueen monikielistä identiteettiä kansallisesti ja kansainvälisesti.

Kestävä talous

  • Uusi kunta aloittaa ilman kumulatiivista alijäämää kummassakaan kunnassa.
  • Uusi kunta pyrkii optimoimaan nykyiset investoinnit ja toiminnan sekä hyödyntämään tehokkaasti kiinteistömassan.
  • Kohtuullinen kiinteistöjen ja infrastruktuurin korjausvelka.
  • Verotulot, jotka mahdollistavat sekä määrätietoiset investoinnit peruspalveluihin että tulevaisuuden investoinnit ilman kohtuutonta velkaantumista.

 

Kuntaliitoksen tavoiteaikataulu:

kuntaliitosselvitys kaaviot fi

*Mustasaaren kunnanvaltuusto päätti 7.6.2018, että Mustasaaressa toimitetaan neuvoa-antava kansanäänestys voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ennen kuin valtuusto tekee päätöksen mahdollisesta kuntaliitoksesta.