Valmistelu » Organisaatio

Organisaatio

Selvitystyötä ohjaa kuntien yhteinen ohjausryhmä ja asioita valmistelee yhteinen johtoryhmä. Johtoryhmän alaisuudessa toimii viisi työryhmää, jotka selvittävät nykytilaa ja esittävät vaihtoehtoja toiminta-alueensa aiheiden mukaan.

Selvitystyötä koordinoi koordinaattori Olavi Kaleva yhdessä FCG Konsultoinnin selvitystiimin kanssa.

 

organisaatio kuntaliitosselvitys