Valmistelu » Valmisteluryhmät

Valmisteluryhmät

 

Ohjausryhmä

Yhteinen ohjausryhmä kokoontuu tarvittaessa ja päättää selvitystyön päälinjoista, antaa ohjeita johtoryhmälle, valvoo selvitysprosessin etenemistä sovitun aikataulun mukaisesti ja päättää tarvittaessa mahdollisista aikataulumuutoksista. Johtoryhmä valmistelee ohjausryhmään tulevat asiat. 

 Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Lars Gästgivars ja varapuheenjohtajana Kim Berg.
Ohjausryhmän sihteerinä toimii Marjo Mäki-Krekola.

Tutustu ohjausryhmän kokoonpanoon täällä
Tutustu kokousasiakirjoihin täällä

 

Johtoryhmä

Yhteinen johtoryhmä koordinoi neuvotteluprosessia, antaa toimeksiantoja ja ohjeita työryhmille, koordinoi selvityksiä, tapahtumia ja poliittisia tapaamisia yhdistymisselvitysten yhteydessä.

Johtoryhmä vastaa siitä, että prosessi etenee sovitun mukaisesti ja tekee prosessiin liittyvät tarvittavat päätökset.

Johtoryhmän puheenjohtajana toimii Kim Berg ja varapuheenjohtajana Lars Gästgivars. 
Johtoryhmän sihteerinä toimii Linda Jakobsson-Pada.

Tutustu johtoryhmän kokoonpanoon täällä
Tutustu kokousasiakirjoihin täällä

 

Työryhmät

Työryhmien tehtävänä on kuvailla jokaisen selvitettävän toiminta-alueen nykytilanne, tuoda esiin vaihtoehtoja annettujen kokonaisvaltaisten aiheiden mukaan koskien uuden kaupungin palvelutoimintoja sekä raportoida päätelmänsä yhteiselle johtoryhmälle.

Kaikki työryhmät saavat toimeksiantonsa selvityksen kokonaisvaltaisten aiheiden perusteella sekä lähempiä ohjeita johtoryhmältä ja koordinaattorilta.

Työryhmiä on viisi:

·         Talous, yleishallinto, henkilöstö, tukipalvelut ja konserni

·         Maankäyttö, asuminen, liikenne, ympäristö ja tekniset palvelut

·         Koulutus, päivähoito, sivistys, kulttuuri ja vapaa-aika

·         Sote (maakunta, seudulliset yhteistoiminta-alueet)

·         Maaseutu ja saaristo

Tutustu työryhmien kokoonpanoihin täällä. 
Tutustu kokousasiakirjoihin täällä.